Jeu de Boules in Denekamp
Hierbij nodigt het bestuur van Denekamp Jeu de Boules alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 7 februari 2017 om 14.00 uur in de kantine.
Na de vergadering kan er nog gebould worden.

Agenda

1. Opening en eventuele mededelingen door de plaatsvervangend voorzitter Nico Wigger. Presentielijst tekenen en controleren gegevens ledenlijst.

2. Goedkeuren notulen van de algemene vergadering van 9 febr. 2016.    lees hier de notulen

3. Jaarverslag van het jaar 2016 door de secretaris.    lees hier jaarverslag

4. Financieel verslag van de penningmeester.

5. Verslag van de kascontrolecommissie.

6. Thea Kamphuis treedt af als commissielid. Benoeming nieuw lid.

7. Voorstellen betreffende data verschillende toernooien.
-11 april dinsdag eiertoernooi (nieuw) begin 14.00 u.
-11 mei donderdag voorjaarstoernooi begin 14.00 u.
-15 juni donderdag van Deth bokaal begin 14.00u.
-29 augustus dinsdag najaarstoernooi begin 14.00 u.
-09 september zaterdag Dinkellandtoernooi info volgt.
-10 oktober dinsdag herfsttoernooi begin 14.00 u,
-23 november donderdag baklevertoernooi begin 14.00 u.
-Vriendschappelijke wedstrijden tegen Rossum, Weerselo,
Ootmarsum en Sparta Nordhorn daarover volgt t.z.t. overleg

8. Euregio Kreisklasse. Wie zou er nog mee willen spelen?

9. Jaarlijks uitstapje, maar nu ook i.v.m. het 25 jarig bestaan. De ideeŽnbus heeft maar 1 reactie opgeleverd!!!!!!

10. Begeleiding van de groepen, kantinemensen en onderhoud banen enz.

11. Het bestuur is er niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden.
Het vergt ook inspanning van de leden!!!!!

12. Vervolg overleg gemeente i.v.m. parkeren!

13. Rondvraag.

14. Sluiting van de vergadering.


Laatste wijziging: Aantal bezoekers Print deze pagina op A4 staand