Jeu de Boules DenekampJeu de boules, verleden, heden en toekomst.

De geschiedenis
Al in de Griekse tijd werd geoefend in het gooien met ijzeren ballen, maar toen de Romeinen er het doel of “but” aan toevoegden, kon je spreken van het allereerste begin van de Jeu de Boules.
De Romeinen importeerden deze sport, net als vele andere vaardigheden en technieken naar Gallië, waar het tot op de dag van vandaag dè volkssport is gebleven.
Jeu de Boules is de Franse verzamelnaam van balspelen die in Italië “Boccia” heten, in Engeland “Bowls” en in Duitsland “Boulespiel”.
Na een opleving van het spel in de Middeleeuwen verloor het spel zijn aantrekkingskracht en werd het hoofdzakelijk nog gespeeld in de Provence.
Keizer Karel V sprak halverwege de 16de eeuw de banvloek uit over het spel, dat naar zijn mening te veel de aandacht en energie van zijn onderdanen afleidde. Het verbod dat hij uitvaardigde tegen jeu de boules zou, zo dacht de keizer, in plaats van het balspel het handkruisboogschieten populairder maken. Het is hem niet gelukt, want het vredelievende jeu de boules bleef bestaan.
De meest bekende en beoefende vorm van jeu de boules is pétanque. Pétanque is afgeleid van “pieds tanqués”, de voeten gebonden bij elkaar. Het spel werd ontwikkeld door een fanatieke jeu de boules speler, uit de Provence, die door reuma minder mobiel geworden was, maar die toch zijn geliefde sport wilde blijven beoefenen.
Na 1945 waaierde het spel uit over heel Europa en de Franse koloniën. Tegenwoordig wordt er “gebouled” tot in Amerika en Thailand. In dat laatste land is zelfs de prinses de beschermvrouwe van de bond en één van de meest fanatieke supporters.
Frankrijk is niet alleen de bakermat van het spel, maar in Frankrijk heerst ook echt een boulescultuur. De Franse bond is qua grootte de derde bond na voetbal en ... , daarnaast zijn er vele Fransen die het spel buiten verenigings- of bondsverband beoefenen.
Toen in Nederland in de beginjaren zeventig een aantal studenten in Amsterdam besloot niet een club, maar meteen een bond op te richten, konden ze niet vermoeden dat deze sport ook in Nederland zo’n grote vlucht ging nemen.

De praktijk als leermeester
Een handleiding voor het leren van pétanque is niet goed te geven, al doende leert men (pétanque). Een nuchtere, oer-Nederlandse uitdrukking, maar volledig van toepassing op dit spel is "Doen, overal en altijd".
Daarom steeds de boules bij de hand houden, want elk terreintje is geschikt om even met buren, vrienden of collega’s een balletje te gooien.

De Nederlandse Jeu de Boules Bond, de NJBB
Na een aarzelende start, de oprichting van de NJBB vond plaats op 1 september 1972, is het boulen in Nederland steeds populairder geworden. De groei is vooral begonnen na 1980. De NJBB is in dit laatste decennium van 2000 tot 9000 leden gegroeid. Er zijn nu meer dan 200 verenigingen overal in het land gevestigd. In sommige plaatsen als Maastricht en Eindhoven zijn er wel 10 verenigingen. Andere plaatsen hebben nog geen of een kleine club. Daarnaast wordt er buiten de NJBB door vele mensen jeu de boules gespeeld.
De NJBB wil de sport in Nederland populair maken en onder de aandacht brengen van een groot publiek. De sport verdient dit.


Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt :
Laatste wijziging:

Aantal bezoekers