Welkom op de site van Denekamp Jeu de Boules

Het verhaal van onze vereniging

Even terug naar

2021

Onze vereniging werd op 5 augustus 1992 opgericht

Het eerste bestuur bestond uit C.M. Veldman-Poelman (voorzitter), K. van de Veen (secretaris), H.Bos (penningmeester) en de leden R. van Lange-Oude Elberink en B.

Lammerink. Al vrij snel hadden zich 26 leden aangemeld bij de nieuwe club.

Gespeeld werd er op een bospaadje bij de Bögelscamp

 op woensdagmorgen en donderdagavond. Toen er voor de Dinosaurusexpositie een gravelweggetje tussen Natura Docet en café Wubbenhof was aangelegd, kreeg de club de gelegenheid om dit te gebruiken. Een hele vooruitgang. 
Helaas kon hier ’s avonds bij het spaarzame licht niet gespeeld worden.

Er kwam een briefwisseling op gang met de gemeente vanwege ons verzoek om medewerking bij de realisering van een eigen accommodatie voor onze vereniging. Sportwethouder C. Hamers stelde zich positief op ten opzichte van de plannen. Het bestuur van de Jeu de Boules vereniging stelde de gemeente voor een accommodatie te creëren bij de midgetgolfbaan naast het buitenzwembad. Het gemeentebestuur had echter plannen om in het recreatiegebied ’t Goor drie nieuwe tennisbanen aan te leggen en drie bestaande banen te renoveren. Daarom kreeg ons bestuur op 29 september 1992 onverwachts bericht van de gemeente dat er naast de tennisbanen een plek werd aangeboden voor 15 officiële Jeu de Boules banen. Het gravel dat vrij zou komen van de drie tennisbanen die gerenoveerd moesten worden, hoefde dan niet afgevoerd te worden naar de vuilstortplaats Boeldershoek, maar kon als onderlaag gebruikt worden voor onze banen. Dat de kersverse vereniging op deze manier zo snel een eigen accommodatie kreeg, was natuurlijk geweldig!

In het najaar van 1992 werd begonnen met deze grote klus en in het voorjaar van 1993 waren er al enkele banen speelklaar. De officiële opening werd op vrijdagavond 7 mei 1993 verricht door sportwethouder C. Hamers. Op zaterdag 8 mei was er een “open dag” en werd er al druk gebruik gemaakt van de nieuwe banen. Zondag 5 september 1993 werd voor het eerst in Denekamp een Jeu de Boules toernooi georganiseerd voor de leden van de club. Zowel voor de dames als voor de heren werd er een wisselbeker beschikbaar gesteld. Het was een gezellige happening.

In ditzelfde jaar werd er een aanvraag voor een schuilgelegenheid/opslagruimte ingediend bij de gemeente en in oktober 1994 kregen wij daar uiteindelijk een vergunning voor. Wel onder strenge voorwaarden wat betreft breedte en hoogte van de schuilplaats en de kleur: die moest beslist groen zijn. In Fleringen was een unit te koop die voldeed aan de voorwaarden van de gemeente. Met de nodige inspanning van veel van onze leden werd de unit in één middag geplaatst. Nu konden de spelers schuilen voor de regen. “ ’t Goorhuuske “ werd de naam van het clubgebouwtje en de feestelijke ingebruikname vond plaats op 6 november 1994 tijdens een geslaagd toernooi.

Het eerste lustrum werd op zaterdag 6 september 1997 gevierd met een onderling toernooi en aansluitend een barbecue. Ons eerste clubgebouwtje was niet aangesloten op de waterleiding en het riool en het was bovendien veel te klein voor de 40 leden. Het bestuur diende daarom een subsidieaanvraag in bij de gemeente voor een tweede unit. Deze kon dan aan de eerste unit gekoppeld worden, zodat we daarna over een “echt” clubhuis konden beschikken, met toilet, water en elektra. Niet alleen voor de leden, maar ook voor de groepen bezoekers die regelmatig bij ons de banen huren, zou dit een enorme vooruitgang zijn. Nadat de subsidie was toegezegd gingen de leden aan de slag. Er werd gegraven, gedemonteerd en gemonteerd, geschilderd en er werden gordijntjes genaaid. Op zaterdag 2 oktober 1999 werd het vergrote clubgebouw door burgemeester F.P.M. Willeme en wethouder sportzaken mevr. A.E. Snijders-Geelink officieel geopend.

Omdat er intensief gebruik werd gemaakt van de banen had de deklaag veel te verduren. De steenslag verdween langzamerhand in de aarde. Ruim honderd kruiwagens met fijn vermorzeld berggesteente waren in augustus 2000 nodig om de 15 banen van een nieuwe deklaag te voorzien. De Jeu de Boules mannen hebben deze krui- en harkwerkzaamheden zelf verricht. De gemeente droeg een steentje bij door het materiaal beschikbaar te stellen.

 

Ons 10-jarig bestaan hebben we op zaterdag 11 mei 2002 gevierd met een zeer gezellig onderling toernooi en een koud buffet ter afsluiting. In het najaar van 2005 organiseerde onze vereniging voor de eerste keer het jaarlijkse Dinkellandtoernooi, met als deelnemers de verenigingen uit Ootmarsum, Rossum, Weerselo en Denekamp. We hadden prachtig weer, de onderlinge sfeer was uitstekend en de partijen waren spannend.

 

Tijdens dit toernooi bleek dat ons clubgebouw veel te klein was voor het ontvangen van zoveel gasten. Het bestuur kreeg van de leden toestemming om uit te zoeken of een groter clubgebouw rendabel was. Er werd een bouwcommissie in het leven geroepen die o.a. ging kijken bij Directbouw in Coevorden naar een bestaand schoolgebouw van vier units. Er werd een ledenvergadering uitgeschreven en de leden gingen akkoord met de aankoop van dit gebouw. In maart 2006 werd er begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens werd het oude clubgebouw in delen afgevoerd. Nog op dezelfde dag werd het nieuwe gebouw geplaatst door Directbouw uit Coevorden. Ook nu waren weer vele leden bereid om allerlei werkzaamheden op zich te nemen. Er werd een

In het najaar van 1992 werd begonnen met deze grote klus en in het voorjaar van 1993 waren er al enkele banen speelklaar. De officiële opening werd op vrijdagavond 7 mei 1993 verricht door sportwethouder C. Hamers. Op zaterdag 8 mei was er een “open dag” en werd er al druk gebruik gemaakt van de nieuwe banen. Zondag 5 september 1993 werd voor het eerst in Denekamp een Jeu de Boules toernooi georganiseerd voor de leden van de club. Zowel voor de dames als voor de heren werd er een wisselbeker beschikbaar gesteld. Het was een gezellige happening.

In ditzelfde jaar werd er een aanvraag voor een schuilgelegenheid/opslagruimte ingediend bij de gemeente en in oktober 1994 kregen wij daar uiteindelijk een vergunning voor. Wel onder strenge voorwaarden wat betreft breedte en hoogte van de schuilplaats en de kleur: die moest beslist groen zijn. In Fleringen was een unit te koop die voldeed aan de voorwaarden van de gemeente. Met de nodige inspanning van veel van onze leden werd de unit in één middag geplaatst. Nu konden de spelers schuilen voor de regen. “ ’t Goorhuuske “ werd de naam van het clubgebouwtje en de feestelijke ingebruikname vond plaats op 6 november 1994 tijdens een geslaagd toernooi.