Welkom op de site van Jeudeboules Denekamp

De site is onder constructie en is zeer binnenkort meer te zien!

Jaarvergadering 2024

Hierbij nodigt het bestuur van Denekamp Jeu de Boules de leden uit voor de jaarvergadering op dinsdag 9 april 2024 in de kantine.

Vooraf wordt er eerst gespeeld, van twee tot drie uur, daarna aan de koffie met een koekje en aansluitend de jaarvergadering.

Eventuele punten, ideeen of een mededeling voor deze vergadering kunt tot en met 2 april 2024 aanleveren in de ideeenbus in de kantine of bij het bestuur,

Agende:

Opening door de voorzitter

Goedkeuren van de notulen van de jaarvergadering van 5 januari 2023

Verslag van de kascontrolecommissie

Financieel verslag door de penningmeester

Aftreden penningmeester, Ria van Deth, per 1 mei 2024

Vacature penningmeester

Eventueel binnen gekomen punten, ideeen of mededelingen

 

Rondvraag

 

Sluiting vergadering

Notulen van deze vergadering zijn te verkrijgen in de kantine van de club vanaf 13 april 2024.

Het bestuur