Notulen vergadering 5 januari 2023

Op dinsdag 17 januari 2023 zullen de notulen/verslag van de ingelaste jaarvergadering van 5 januari 2023 worden uitgedeeld/beschikbaargesteld in de kantine van de club. Het bestuur